Briga o porezima i naknadama

Odabirom ovog modula ove usluge, Sixt će se brinuti o svim plaćanjima redovnih poreza, pristojbi i naknada vezanih uz Vaše vozilo. Naša međunarodna mreža osigurava ispunjenje svih obveza bez komplikacija, te u skladu sa zakonom pojedine zemlje. Osim toga, naša usluga pokriva registriranje i odjavu vozila.

RTV pristojba

U Republici Hrvatskoj od 2003. godine pristojba za radio i televiziju predstavlja zakonom obvezni trošak za sve pravne i fizičke osobe. Kao tvrtka ili ustanova, dužni ste platiti naknadu za svoja vozila, ovisno o broju registriranih vozila i lokacijama tvrtke ili ustanove, te broju zaposlenika koji ondje rade. S druge strane, dio administracije koji podrazumijeva plaćanje ove pristojbe nije obvezan, i rado ćemo ga u potpunosti preuzeti.

Prijaviti ćemo Vaše vozilo nadležnim institucijama i pobrinuti se da su sve naknade plaćene na vrijeme, te po potrebi ćemo vozilo i odjaviti.

Prednosti usluga "RTV pristojba":

  • Smanjeno administrativno opterećenje tako što će Sixt  za Vas preuzeti obveze registriranja, odjava i obrade naknada
  • Praktična naplata naknade kroz fiksnu mjesečnu cijenu ukupnog najma

Porez na cestovna motorna vozila

Ukoliko odaberete uslugu “Porez na cestovna motorna vozila” Sixt će se brinuti o obvezama plaćanja poreza tijekom trajanja ugovora.

Prednosti usluge "Porez na cestovna motorna vozila":

  • Smanjeno administrativno opterećenje
  • Porez se plaća kroz fiksnu mjesečnu cijenu ukupnog najma

Imate li pitanja o dugoročnim najmovima?

Nazovite niže navedeni broj za pomoć:

+385 1 6462 641
Ponedjeljak - Petak08:00 - 16:00
Pošalji e-mail